Müdaxilə Qapaqları

Məkanın xarici görkəmini pozmadan gizlətmək imkanı verir.

Tavan üstünə asanlıqla müdaxilə etmək üçün xüsusi dizaynlı qapaqlar.